ความเด็ดเดี่ยวของจิตใจ เป็นเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียว
ที่มนุษย์ใช้พิชิตความลำบากยากเข็ญ และภัยอันตราย ทั้งปวง

อินทรีผงาดฟ้า ,โก้วเล้ง/น.นพรัตน์


NARISA.COM

Enabling Software Society

Search

Home TechTalk Narisa.com Webinar
Narisa.com Webinar Print
Written by spidix   
Monday, 13 September 2010 18:08

What is Webinar ? Narisa*Talk

Webinar will be another services from  Narisa.com to help our developer/ITpro community lean technology from their desktop at work or at home

( this draft version )

How to join webinar ? & FAQ

Webinar @ Narisa.com  Schedule

* Why do we need PHP framework?
Synopsis : Synopsis หรือ คำอธิบายสั้นๆ : แนะนำการนำ PHP Framework มาใช้งาน รวมทั้งเปรียบเทียบในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงาน และความเหมาะสมของแต่ละ framework ในแต่ละงาน
Speaker :  [Narisa.com: Up1]
Date:  27-10-2010 ( Wednesday 27 Oct  2010 )
Time : 8:00pm ( GMT+7)
Duration : 45 minutes presentation + 15 minutes Q&A
Language : Thai
WebEx URL : http://bit.ly/webinarphpframthai
Discussion : http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=32926
Recorded Webinar: Why do we need PHP framework? (Thai) on Vimeo.

 

* Getting Started with SQL Server Reporting Services and PHP
Synopsis : This 45 minutes webinar will show you on how we  use a SSRS SDK for PHP to render reports from within our PHP code.
Speaker : [Narisa.com: fuju]
Date:  1-12-2010 ( Wednesday 1 Dec  2010 )
Time : 8:00pm ( GMT+7)
Duration : 45 minutes presentation + 15 minutes Q&A
Language : Thai
WebEx URL : http://bit.ly/webinarphpsqlthai
Recorded Webinar : Getting Started with SQL Server Reporting Services and PHP (Thai) on Vimeo

 

* OData SDK for PHP
Synopsis : This 45 minutes webinar will show you on how we  use a OData SDK for PHP .
Speaker : [Narisa.com: fuju]
Date:  TBD
Time : 8:00pm ( GMT+7)
Venue: At your desktop
Duration : 45 minutes presentation + 15 minutes Q&A
Language : Thai
# of Seat : 20
Registration :  TBD

 

Tentative topics

 • Developer Track
  • Reporting Services 101
  • Introduction to Microsoft BI solution
  • SQL Server 2008 for Developer
  • Web PI
  • Dynamics CRM 2011
  • Security 101 introduction to Dynamics CRM/xRM
  • WP7 for beginner
  • Azure  : developer QuickStart HTML 5 and IE9
  • Parallel Programming with Microsoft .NET
  • PHP on Windows 101
 • ITpro tracks
  • PHP on Windows and SQL Server
  • Cloud computing 101
  • Introduction to Microsoft Private Cloud
  • What's new  in SQL Server 2012
  • Introduction to System Center 2012
  • Introduction to Microsoft BI solution
  • Discover your treruse data with Excel
  • Windows 8 from developer's eyes
  • What I can do with Office 365
  • QuickStart : PowerShell 101 - Why PowerShell
  • Essential Tools for SQL Tuning & Performance


Join webinar as Speaker ? or Suggest webinar topic ? please PM to kouprex

See Also:

Last Updated on Monday, 27 February 2012 06:22
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack